Profesionalna razsvetljava

Splošna razsvetljava

Ko se ljudje počutijo boljše, delajo boljše

Razsvetljava ima velik vpliv na počutje človeka. Dobro načrtovana razsvetljava da prostoru ugodnejše pogoje za delo in dobro počutje. Dokazano se zmanjša tudi utrudljivost zaposlenih.

LED tehnologija prinaša energetsko varčno razsvetljavo, vendar pri tem ne smemo pozabiti na kvaliteto svetlobe, ki je odvisna različnih faktorjev ki vplivajo na človeka in okolico. Idealno osvetljen prostor je brez bleščanja, barve pa so razpoznavne kot pri dnevni svetlobi.

Dobra osvetlitev prostora mora zagotoviti:

Profesionalna razsvetljava

Razsvetljava za industrijo

Dobra osvetlitev je pomembna pri produktivnosti obrata.

Danes se veliko industrijskih obratov poslužuje prednosti, ki jih ponuja LED tehnologija. Cilj dobrega projekta razsvetljave je poskrbeti za primerno osvetlitev in varnost delovnega mesta, ter zagotovi optimalno stroškovno učinkovitost.

ENERGIJSKI PRIHRANKI

Privarčujte z energijo s pomočjo razsvetljave. Z uporabo optimiziranega sistema razsvetljave lahko prihranite več kot 50% porabljene energije.

IZBOLJŠANA VARNOST

kvaliteta svetlobe in pravilno izbran nivo osvetlitve delovnih mest vpliva na človekovo počutje, koncentracijo in produktivnost. Za vas lahko pripravimo rešitve s katerimi vam zagotovimo optimalno osvetljeno delovno okolje, ki bo varnejše in bolj prijazno za vaše zaposlene.

POVEČANA ŽIVLJENSKA DOBA

Dolga življenjska doba komponent s katerih so sestavljene Industrijske svetilke zmanjšujejo tveganje okvar in povečujejo življenjsko dobo svetilk. Za razliko od preostalih svetlobnih virov LED svetilke ne potrebujejo vzdrževanja, na ta način dodatno znižamo stroške obratovanja.

Trgovinska razsvetljava

Današnja strategija prodaje temelji na vzbujanju emocij potrošnika.

Prodajni prostori imajo jasno identiteto, ki jo izražajo z različnimi arhitekturnimi stili in ureditvijo trgovine. Sezonski in trend artikli so izpostavljeni vendar jih je potrebno dodatno poudariti. Pri tem si lahko pomagamo z razsvetljavo.

Za izpolnitev vseh nalog trgovinske razsvetljave uporabimo kombinacijo splošne, namenske in ambientalne razsvetljave.

Naloga splošne razsvetljave je zagotoviti enakomeren nivo svetlosti, funkcionalnost in udobje v celotnem prostoru. Splošna razsvetljava ne sme povzročati bleščanja.

Najpomembnejšo vlogo pri kvalitetno osvetljenem prodajnem prostoru ima namenska razsvetljava. Z njo osvetlimo stojala, izložbo in artikle, katere želimo poudariti. Naloga namenske razsvetljave je, da naredi razstavljene produkte privlačne, da pritegne stranko. Nivo osvetlitve pri temu načinu osvetljevanja mora biti na poudarjenih mestih veliko višji od nivoja splošne razsvetljave.

Z ambientalno razsvetljavo lahko ustvarimo posebne učinke s katerimi poudarimo identiteto trgovine. Z dinamičnim spreminjanjem barv lahko vplivamo človekovo razpoloženje in s tem ustvarimo prijetno razpoloženje v trgovini.

Trgovinska razsvetljava (vir: ilmas.com)